Ko smo mi

Kordungradnja doo, ADRESA: Jevrejska 15/lokal 2, 21000 Novi Sad TELEFONI: 060/602 4026, 060/600 2919 E-MAIL: office@kordungradnja.rs obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Kordungradnja doo prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
IP adresa

Svrha obrade i pravni osnov

Kordungradnja doo koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Pružanje osnovnih usluga
Komunikacija sa korisnicima

Kordungradnja doo podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

Pristanak

Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

Kordungradnja doo štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Enkriptovanje podataka

Kordungradnja doo čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od 1 godina

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Kordungradnja doo ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Kordungradnja doo ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Kordungradnja doo ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Kordungradnja doo na sledeće načine:
Adresa, Email, Telefon ADRESA: Jevrejska 15 / lokal 2, 21000 Novi Sad, E-MAIL: office@kordungradnja.rs TELEFON: 060 / 602 4026

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.