Slavka Rodića

slika

 

STAMBENA ZGRADA,P+1+Pk:

LOKACIJA:Ulica Slavka Rodića,Parcela br....

INVESTITOR:"Kordun Gradnja d.o.o."

PRIJAVA RADOVA:.............PROJEKTNI BIRO:..........

ODGOVORNI PROJEKTANT:........IZVODJAČ RADOVA:.......

BROJ GRADJEVINSKE DOZVOLE:


SKICE STANOVA SLAVKA RODIĆA

OBJEKAT 1

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

STAN 4

stan

OBJEKAT 2

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

STAN 4

stan

OBJEKAT 3

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

STAN 4

stan

OBJEKAT 4

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

STAN 4

stan

OBJEKAT 5

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

STAN 4

stan

OBJEKAT 6

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

STAN 4

stan

OBJEKAT 7

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

STAN 4

stan

OBJEKAT 8

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

STAN 4

stan

---povratak nazad na prodaju---