Zlatarićeva 16

slika

 

STAMBENA ZGRADA,Su+P+3+Pk-dupleks:

LOKACIJA:Ulica Zlatarićeva 16,Parcela br....

INVESTITOR:"Kordun Gradnja d.o.o."

PRIJAVA RADOVA:.............PROJEKTNI BIRO:..........

ODGOVORNI PROJEKTANT:........IZVODJAČ RADOVA:.......

BROJ GRADJEVINSKE DOZVOLE:


SKICE STANOVA ZLATARIĆEVA 16

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

STAN 4

stan

STAN 5

stan

STAN 6

stan

STAN 7

stan

STAN 8

stan

STAN 9

stan

STAN 10

stan

STAN 11

stan

STAN 12

stan

STAN 13

stan

STAN 14

stan

STAN 15

stan

STAN 16

stan

STAN 17

stan

STAN 18

stan

STAN 19

stan

STAN 20

stan

STAN 21

stan

STAN 22

stan

STAN 23

stan

STAN 24

stan

STAN 25

stan

STAN 26

stan

STAN 27

stan

STAN 28

stan

STAN 29

stan

---povratak nazad na prodaju---