LAZE PAČUA

slika

 

STAMBENA ZGRADA,P+1+Pk:

LOKACIJA:Ulica Laze Pačua,Parcela br 3487/48

INVESTITOR:"Kordun Gradnja d.o.o."

PRIJAVA RADOVA:.............PROJEKTNI BIRO:..........

ODGOVORNI PROJEKTANT:........IZVODJAČ RADOVA:.......

BROJ GRADJEVINSKE DOZVOLE:


SKICE STANOVA

ZGRADA 1

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

STAN 4

stan

ZGRADA 2

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

STAN 4

stan---povratak nazad na prodaju---