Svetolika Rankovića

slika

 

STAMBENA ZGRADA,P+1+Pk:

LOKACIJA:Ulica Svetolika Rankovića,Parcela br....

INVESTITOR:"ADRIAKRO d.o.o."

PRIJAVA RADOVA:.............PROJEKTNI BIRO:..........

ODGOVORNI PROJEKTANT:........IZVODJAČ RADOVA:.......

BROJ GRADJEVINSKE DOZVOLE:


SKICE STANOVA SVETOLIKA RANKOVIĆA

ULAZ A

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

STAN 4

stan

ULAZ B

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

STAN 4

stan

ULAZ C

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

STAN 4

stan

ULAZ D

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

STAN 4

stan

---povratak nazad na prodaju---