Kiš Ernea 35

slika

 

STAMBENA ZGRADA,P+1+Pk:

LOKACIJA:Ulica Kiš Ernea 35,Parcela br....

INVESTITOR:"Kordun Gradnja d.o.o."

PRIJAVA RADOVA:.............PROJEKTNI BIRO:..........

ODGOVORNI PROJEKTANT:........IZVODJAČ RADOVA:.......

BROJ GRADJEVINSKE DOZVOLE:


SKICE STANOVA KIŠ ERNEA 35

STAN 1

stan

STAN 2

stan

STAN 3

stan

STAN 4

stan

---povratak nazad na prodaju---